Ail-lenwi Hydrogen

University of South Wales HCNG Refueller at the Baglan Facility
University of South Wales HCNG Refueller at the Baglan Facility
University of South Wales H2 Refueller at the Baglan Facility
University of South Wales H2 Refueller at the Baglan Facility

Ail-lenwi Hydrogen Nwyol (H2)

Mae ail-lenwi cerbydau presennol gyda thanwydd mewn gorsaf betrol yn cymryd tua 5-6 munud. Dylunnir ail-lenwyr H2 gyda'r nod hwnnw mewn cof. Mae'r orsaf ail-lenwi wedi'i dylunio i lenwi cerbyd sydd â thanc ar 350 bar a 15°C. Y meini prawf 'llawn' pwysicaf yw'r gwasgedd terfynol yn nhanc y cerbyd; gyda llenwi màs fel targed os yw data cyfathrebu'r cerbyd ar gael.

I wneud hynny mae'r system yn defnyddio system lenwi gynyddol. Yn y lle cyntaf caiff tanc y cerbyd ei gydbwyso gyda system storio hydrogen 200 bar. Unwaith y cyrhaeddir y cydbwysedd, parheir i lenwi'r cerbyd gyda system storio hydrogen 410 bar.Pan na chyrhaeddir y gwasgedd ar ôl y cydbwyso gyda'r system storio, cwblheir y broses o lenwi drwy gywasgu uniongyrchol.

Arweinir y broses o lenwi'r cerbyd gan gyfarwyddiadau ar banel rheoli'r system lenwi (rhyngwyneb sgrin gyffwrdd i ddefnyddiwr). Y weithdrefn sylfaenol ar gyfer llenwi gwasgedd yw parcio'r cerbyd gyda'r injan wedi'i ddiffodd, cysylltu'r atodyn tirio â'r cerbyd, cysylltu'r bibell lenwi a dechrau llenwi gan ddefnyddio'r cyfarwyddiadau ar y sgrin. Pan fydd y broses o lenwi wedi'i gorffen, bydd angen datgysylltu'r bibell ac wedyn yr atodyn tirio.

Fel yn achos ail-lenwyr H2; Mae ail-lenwyr HCNG wedi’u dylunio gyda’r nod o ail-lenwi cerbyd o fewn 5 i 6 munud. Mae'r orsaf ail-lenwi wedi'i dylunio i lenwi cerbyd sydd â thanc ar 200 bar a 15°C. Y meini prawf 'llawn' yw'r gwasgedd terfynol yn nhanc y cerbyd.
Yr egwyddor yw llenwi yn yr un modd ag ail-lenwi â H2 ond y tro hwn gan fod angen cymysgedd o H2 cywasgedig a nwy naturiol cywasgedig, mae'r system yn cydbwyso tanc y cerbyd bob cam gyda phwynt gwasgedd gosodedig, yn dibynnu ar y cymysgedd o H2 yn CNG. Y cymysgeddau sydd ar gael yw 100% CNG neu 10%, 20%, 30%, 40% H2 mewn CNG. 

Mae'r peiriant cyflenwi HCNG yn cydbwyso gwasgedd bob yn ail â'r System Storio H2 200 bar a'r System Storio CNG 260 bar (gan ddibynnu ar werthoedd y cymysgedd) nes cyrraedd y gwasgedd gosodedig terfynol o 200 bar yn nhanc y cerbyd.

Rheolir y weithdrefn lenwi trwy ddull tebyg i'r ail-lenwr H2 - arweinir y broses o lenwi'r cerbyd gan gyfarwyddiadau ar banel rheoli'r system lenwi (rhyngwyneb sgrin gyffwrdd i ddefnyddwyr). Y weithdrefn sylfaenol ar gyfer llenwi gwasgedd yw parcio'r cerbyd gyda'r injan wedi'i ddiffodd, cysylltu'r atodyn tirio â'r cerbyd, cysylltu'r bibell lenwi a dechrau llenwi gan ddefnyddio'r cyfarwyddiadau ar y sgrin. Pan fydd y broses o lenwi wedi'i gorffen, bydd angen datgysylltu'r bibell ac wedyn yr ategyn tirio.

USW Logo
LCRI
SERC
ERDF logo