Sut i ddod o hyd i ni

University of South Wales
Hydrogen Centre

Central Avenue
Baglan Energy Park
Baglan
Port Talbot
South Wales
SA12 7AX

NODER: Bydd systemau llywio â lloeren yn mynd â chi i ganol y Parc Ynni. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod er mwyn dod o hyd i’r Ganolfan Hydrogen

O’r draffordd

O’r Dwyrain

•    Teithiwch ar hyd yr M4 (o Lundain, Bryste, Caerdydd ac ati)
•    Gadewch yr M4 ar Gyffordd 41 i’r A48
•    Trowch i’r chwith wrth y cylchfan i Rodfa’r Forffordd
•    Wrth y cylchfan cyntaf, cymerwch y 3ydd allanfa i Barc Ynni Baglan
•    Cariwch ymlaen drwy’r ddau gylchfan nesaf ar hyd Rhodfa Ganolog Parc Ynni Baglan
•    Trowch i’r dde wrth yr arwydd Canolfan Hydrogen/Canolfan Solar a pharciwch o flaen y Ganolfan Solar

O’r Gorllewin

•    Gadewch yr M4 ar Gyffordd 42 i’r A48
•    Croeswch bont ffordd yr A48 i gyfeiriad Baglan a Phort Talbot
•    Cymerwch yr 2il allanfa ar y cylchfan nesaf, gan barhau ar hyd yr A48
•    Cymerwch y 4ydd allanfa ar y cylchfan nesaf I Rodfa’r Forffordd
•    Wrth y cylchfan nesaf, cymerwch y 3ydd allanfa i Barc Ynni Baglan
•    Cariwch ymlaen i’r un cyfeiriad gan gymryd yr 2il allanfa ar y ddau gylchfan nesaf ar hyd       Rhodfa Ganolog Parc Ynni Baglan
•    Trowch i’r dde wrth yr arwydd Canolfan Hydrogen/Canolfan Solar a pharciwch o flaen y Ganolfan Solar

Trên

Yr Orsaf Rheilffordd agosaf yw Port Talbot Parkway (llinell Llundain Abertawe) neu Faglan (Gwasanaethau Lleol).  Mae’r safle oddeutu 10 munud ar droes o orsaf Baglan - dilynwch y cyfarwyddiadau uchod o Rodfa’r Forffordd, ond gallai fod yn haws teithio mewn tacsi o Orsaf Port Talbot.

USW Logo
LCRI
SERC
ERDF logo